MU NEN MU SO

Sportclub Haarlem-Oost
Byzantiumstraat 74
2033 EK Haarlem

Munenmuso
 
Judo
Karate
Ju-Jitsu
Aikido
Jodo
TaiKiKenpo

Navigation

Judolessen worden gegeven op:

 

Judo kleuters (vanaf 5 jaar)

Woensdag

15:00 - 15:45 uur

Judo jongere jeugd (vanaf 7 jaar)

Woensdag

16:00 - 17.00 uur

Judo oudere jeugd (vanaf 10 jaar)

Woensdag

17:00 - 18:00 uur

Judo jongere jeugd (vanaf 7 jaar)

Vrijdag

16:30 - 17:30 uur

Judo Jongere jeugd (vanaf 10 jaar)

Vrijdag

17:30 - 18:30 uur

 

De reguliere lessen op de woensdag worden gegeven door Koen van den Dop, de lessen op de vrijdag door Willem Zijlstra.

De lessen beginnen stipt op tijd. Zorg dat je stipt op tijd, omgekleed en wel op de tatami gereed staat. Te laat komen is geen optie en kan leiden tot uitsluiting van de les.

Er worden wedstrijden georganiseerd door Judo Munen Muso en we doen mee aan wedstrijden georganiseerd door andere verenigingen of door de Judo Bond Nederland. Soms gaan we met een grote groep, soms gaan we met geselecteerde judoka's voor bepaalde wedstrijden. De keuze wordt gemaakt door de judoleraren en worden ruim voor de wedstrijden bekend gemaakt. Vaak is ruim van te voren inschrijven voor de wedstrijd verplicht. De leraren zullen dit doen, maar het betekent ook dat latere aanmeldingen niet kunnen worden gehonoreerd.

Kijk goed naar de regels omtrent gedrag en hygiëne op de tatami.. Bij judo wordt hieraan grote waarde gehecht en de judoleraren zullen hier scherp op toezien.