MU NEN MU SO

Sportclub Haarlem-Oost
Byzantiumstraat 74
2033 EK Haarlem

Munenmuso
 
Judo
Karate
Ju-Jitsu
Aikido
Jodo
TaiKiKenpo

Navigation

 
 
 

Shinto Muso Ryu Jodo 

Shimizu Takaji, 25th Headmaster of the Shintô Musô Ryû

Shinto Muso-ryu is naar verluidt de oudste traditionel stokvechtkunst school in Japan. het werd in het begin van de 17e eeuw gesticht door Muso gonnosuke Katsuyoshi, een exponent van Tenshin Shoden Katori shinto-ryu. Shinto Muso-ryu mondelinge traditie verteld dat gonnosuke een duel heeft gehad met Miyamoto Mushshi een van de meest beroemde zwaardvechters van die tijd, Gonnosuke gebruikte een staf (bo) in een testwedstrijd met Musashi en werd verslagen door Musashi zijn cross-block (jujidome) techniek. Volgens de legende, ontevreden met dit resultaat trok Gonnosuke zich terug in Mt. Homan, in wat nu Fukuoka, in Kyushu is, waar hij in een reeks van religieuze ascese, de oorzaak probeerde te vinden van zijn nederlaag.Uiteindelijk krijgt hij een een ''Godelijke inspiratie'' over het gebruik van een staf-achtig wapen, gesterkt door dit nieuwe inzicht past hij zijn bestaande technieken en wapen aan, door het korter en dunner te maken waardoor hij in staat was om er sneller mee te kunnen handelen.

Daarnaast bedacht hij een aantal nieuwe technieken voor dit wapen, die hij de naam ''Jo'' gaf (integenstelling tot zijn vroegere wapen de bo), met dit nieuwe wapen in hij in staat om de technieken van verschillende wapens samen te voegen nml.,  de snij beweging van het Zwaard, de stootkracht van de speer en de zwiepende Naginata.Alhoewel feitelijke documentatie over bovenstaande en van de stijl/school vrij zeldzaam zijn, wordt er gezegd dat er geschriften hierover zich bevinden in de Tsukuba Shrine, in Ibaragi Prefectuur, waarin staat vermeld dat Gonnosuke tijden een remach Musashi heeft verslagen. Helaas is dit niet elders te verifieren wel zijn er vele romans geschreven over dit voorval maar deze mogen niet als feiten worden beschouwd. Er zijn in totaal 64 technieken in Shinto Muso-ryu jo die zijn onderverdeeld in verschillnede sets elk met eigen karakter.

Training is een systematisch proces waarbij de beoefenaar zowel tecnisch fysieke alsmede psychologische vaardigheden ontwikkeld, het geeft onderricht hoe je op de juiste manier je de verschillende wapens moet hanteren daarbij spelen timing, afstand en targeting een cruciale rol, daarnaast wordt ook aandacht aan de mentale en spirituele kant van de training, dit alles wordt als zeer intens ervaren. Dit alles is er op gericht om het wapen succesvol te gebruiken in een combat situatie (Shinken Shobu) real fight. Studenten beginnen hun studie van de jo met met aanleren van 12 basistechnieken de kihon die de essentie van de stijl bevatten.Gevolgd door verschillende sets van de technieken van de stok tegen het zwaard, namen van deze groepen zijn: Omote, Chudan, Ran-Ai, Kage, Samidare, Gohon no Midare, Okuden. Een laatste set Gokui hiden (ook wel go no muso genoemd), bestaat ui technieken die onderwezen worden alleen aan exponenten die de Menkyo Kaiden licentie van het systeem hebben ontvangen. Ook opgenomen in het curriculum van de Shinto Muso-ryu jo zijn 12 technieken van de Kashima Shinto-ryu kenjutsu opgenomen. de eerste acht technieken zijn langzwaard gevolg door vier technieken met kort zwaard.

Er zijn vijf niveaus van erkenning binnen het Shinto Muso-ryu jo, dit zijn okuiri-sho, shomokuroku, gomokuroku, menkyo en menkyo kaiden. Menkyo kaiden is is de hoogste erkenning binnen de stijl, deze mensen zijn de eninge die les mogen geven binnen de stijl en studenten deze klassieke graden mogen toekennen. Naast het Shinto Muso-ryu jo en Shinto-ryu kenjutsu, zijn er nog een aantal afzonderlijke scholen opgenomen en die worden onderwezen tijden de opleiding van een student binnen de ryu. Ze worden beschouwd als geassimileerde disciplines, en omvatten Uchida-ryu tanjojutsu, Ikkaku-ryu juttejutsu, Isshin ryu kusarigama-jutsu en Ittatsu ryu hojojutsu.